Red teaming 
De kern van offensieve security ligt in het bekijken van security door de bril van een hacker. Dichterbij deze blik kunt u niet komen dan met een red teaming. Middels een realistische aanvalssimulatie meten wij de weerbaarheid van uw organisatie tegen een geavanceerde aanvaller. Waar een penetratietest gezien kan worden als een proefwerk, is een red teaming het eindexamen.

Bij een red teaming worden ook de detectie- en responsmaatregelen onder de loep genomen. Net als een echte aanvaller gaan we zo onopvallend mogelijk te werk waardoor het Blue team (de SOC-analisten), zonder dit te weten, uitgedaagd wordt om een aanval in hun netwerk op te sporen. 

In tegenstelling tot een penetratietest is het doel van een red teaming niet om zoveel mogelijk kwetsbaarheden bloot te leggen. In plaats daarvan is deze methode erop gericht om te verifiëren of de totale set aan getroffen beveiligingsmaatregelen afdoende bescherming biedt tegen een echte aanvaller. 

Onze hackers zullen proberen voor een langere periode in uw netwerk te verblijven. Onder de radar verwerven zij rechten in uw systemen en informatie over uw kroonjuwelen. Wanneer zij alle stukjes van de puzzel in hun greep hebben, worden zogenaamde Actions on objectives uitgevoerd: malafide acties welke de impact van de aanval aantonen. 

Modulaire red teaming

Stel een red teaming project samen dat precies aansluit bij uw wensen en informatiebehoeften. Wij bieden red teaming diensten aan op basis van modules, waarbij een module één of meer activiteiten met een specifiek doel binnen het project bevat. We gaan graag met u in gesprek over uw informatiebehoeften om samen tot een passende samenstelling van modules te komen.

TIBER-NL

Het TIBER-NL programma, geleid door De Nederlandsche Bank, heeft als doel om de cyberweerbaarheid van de financiële sector te verhogen. Het raamwerk dat hieruit voortvloeit, is daarnaast ook goed bruikbaar voor andere vitale sectoren, zoals de zorg-, telecom- of energiesector. Is uw organisatie verplicht een TIBER-NL uit te voeren of wenst u gebruik te maken van dit raamwerk? The S-Unit is de Red Team Provider voor uw TIBER-NL-test.

Purple teaming workshop

Een directe samenwerking tussen onze hackers (het red team) en uw security team (het blue team) om uw detectie- en responscapaciteiten te verbeteren. Kies voor een purple teaming workshop als onderdeel van uw red teaming of opzichzelfstaande techniek om uw Security Operations Center (SOC) naar een hoger niveau te brengen.

Get your own security companion.

Wilt u meer weten over de diensten van The S-Unit? Of heeft u een andere S-entiële vraag voor ons?

Neem contact op

Of bel Linda 030 - 207 41 77